Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-19 Sammanträdesprotokoll