Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-19 Kallelse med bilagor