Samhällsbyggnadsnämnden 2023-06-15 Sammanträdesprotokoll