Samhällsbyggnadsnämnden 2023-06-15 Kallelse med bilagor