Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-10 Sammanträdesprotokoll