Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

14 februari 2023

14 mars 2023

18 april 2023

13 juni 2023

19 september 2023

17 oktober 2023

5 december 2023