Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-06 Sammanträdesprotokoll