Samhällsbyggnadsnämndens 2022-06-14 Sammanträdesprotokoll