Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-20 Sammanträdesprotokoll