Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-20 Kallelse med bilagor