Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-19 Sammanträdesprotokoll