Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-15 Sammanträdesprotokoll