Samhällsbyggygnadsnämnden 2020-06-16 Sammanträdesprotokoll