Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-01 Sammanträdesprotokoll