Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-01 Kallelse med bilagor