Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-15 Sammanträdesprotokoll