Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-16 Kallelse med bilagor