Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-10 Samanträdesprotokoll