Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11 Sammanträdesprotokoll