Samhällsbygnadsnämnden 2019-06-18 sammanträdesprotokoll