Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-03 Sammanträdesprotokoll