Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-21 Kallelse och handlingar