Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-17 Sammanträdesprotokoll