Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-17 Kallelse och handlingar