Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-14 Sammanträdesprotokoll