Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-19 Sammanträdesprotokoll