Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-08 Sammanträdesprotokoll