Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

14 maj 2019

17 september 2019

22 oktober 2019

3 december 2019