Samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-28 Sammanträdesprotokoll