Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-11 Sammanträdesprotokoll