Samhällsbyggnadsnämnden 2018 11 20 sammanträdesprotokoll