Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-23 Sammanträdesprotokoll