Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 Sammanträdesprotokoll