Samhällsbyggnadsnämnen 2017-04-18 Sammanträdesprotokoll