Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-19 Sammanträdesprotokoll