Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-21 Sammanträdesprotokoll