Samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-24 Sammanträdesprotokoll