Samhällsbyggnadsnämnden 171024 kallelse och handlingar