Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-29 Sammanträdesprotokoll