Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-16 Sammanträdesprotokoll