Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-07 Sammanträdesprotokoll