Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-07 Sammanträdesprotokoll