Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.