Funktionsrättsrådet 2019-02-05 Sammanträdesprotokoll