Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll

Tidigare var Funktionsrådet ihopslaget med Pensionärsrådet under “Handikapp- och pensionärsrådet”

Begäran om äldre protokoll

Telefon
0151-191 00 (växel)

E-post
kommun@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8, Vingåker