Kultur- och fritidsnämnden 2024-05-30 Sammanträdesprotokoll