Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-15 Sammanträdesprotokoll