Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-14 Sammanträdesprotokoll