Kultur- och fritidsnämnden 2023-10-19 Kallelse med handlingar