Kultur- och fritidsnämnden 2023-09-21 Sammanträdesprotokoll